UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.199.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2018-06-22

Data odpowiedzi: 2018-06-29

Treść wniosku:
W oparciu o art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 83a ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym wnioskujemy o udostępnienie nam aktualnego rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów zawierającego nazwę podmiotu prowadzącego stację kontroli pojazdów i dane teleadresowe SKP wraz z kodem pocztowym w celu aktualizacji posiadanych przez nas danych.
Wnioskowane dane prosimy przesłać drogą e-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 752,45 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.199.2018 Wniosek - rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-28 08:10:18
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2018-06-22
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kostrzewa-Stabryła
Data modyfikacji: 2018-07-02 10:48:31