UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.194.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje dotyczące budynku przy ul. Partyzantów 1/2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-06-21

Data odpowiedzi: 2018-06-27

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Czy tutejszy Organ wydał w ciągu ostatnich trzech lat w stosunku do budynku położonego w Olsztynie zgodnie z adresem w księdze wieczystej przy ulicy Partyzantów 1/2  na działce o numerze ewidencyjnym 9 obręb, 72 dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VI Wydział KW prowadzony KW OL10/00010175/3:

1. decyzję pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. decyzję pozwolenie na rozbiórkę zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3. decyzję pozwolenie na budowę zgodnie z art. 37 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4. zatwierdzał projekt zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

5. przyjmował zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

6. przyjmował zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

Jeśli tak, proszę o wskazanie:

1. Numeru ewidencyjnego i daty wydania decyzji;

2. Czy w związku z powyższymi decyzjami nałożono na Inwestora, obowiązek przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

 

Informację proszę przekazać drogą fax lub e-mail.

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.194.2018 Wniosek - decyzje dotyczące budynku przy ul. Partyzantów 1/2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-22 13:45:16
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-06-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-07-03 09:42:43