UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.192.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - przedstawienie w formie wyrysu na kopii mapy ewidencyjnej granic

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-06-18

Data odpowiedzi: 2018-06-29

Treść wniosku:
Proszę o przedstawienie w formie wyrysu na kopii mapy ewidencyjnej granic terenu inwestycji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla działek nr 128/1, 53/3 obręb 63. Ewentualnie proszę o udostępnienie dokumentacji graficznej w w/w sprawie do przeglądania w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 438,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.192.2018 Wniosek - przedstawienie w formie wyrysu na kopii mapy ewidencyjnej granic
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-22 11:21:55
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-06-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-07-03 10:23:00