UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.188.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - naprawa odcinka dojazdowego do ul. Lubelskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-06-15

Data odpowiedzi: 2018-06-29

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Kiedy zostanie naprawiony odcinek dojazdowy do ul. Lubelskiej (między Salonem Rowerowym a Izbą Administracji Skarbowej), ponieważ jest on w niesamowicie złym stanie. Składa się z połamanych i zapadniętych płyt. Lokalizacja - jadąc od wiaduktu skręcamy w lewo za przystankiem MPK (tuż za Izbą administracji Skarbowej). Najbardziej zniszczony odcinek znajduje się w odległości do 10 m od ulicy.
2. Kiedy zostanie przebudowany wiadukt na ul. Lubelskiej, który ogromnie spowalnia ruch samochodowy, zwłaszcza od strony dworca PKP?
3. Kiedy zostanie wyremontowana ul. Lubelska?
4. Kiedy zostanie wyremontowana ul. Dworcowa (na całym odcinku)?
5. Kiedy zostanie wyremontowany odcinek ul. Składowej (od ul. Pana Tadeusza do bazy MPK)?
6. Kiedy zostanie wyremontowana ul. Kard. Wyszyńskiego i Leonharda?
Treść odpowiedzi:
PDF, 495,29 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.188.2018 Wniosek - naprawa odcinka dojazdowego do ul. Lubelskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-22 09:29:08
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-06-15
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-04 12:05:41