UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.182.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kierownik budowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-06-14

Data odpowiedzi: 2018-06-15

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U, Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

- Firma STRABAG Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy Pan ............. był Kierownikiem Budowy lub Kierownikiem Robót Drogowych przez cały okres trwania robót budowlanych wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia przy realizacji Kontaktu pn. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 527 relacji Olsztyn - Pasłęk - Dzierżgoń na odcinku ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” ?

Forma przekazania informacji:
przesłanie informacji pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:

informuję, że Pan ... ...  sprawował funkcję kierownika robót przy realizacji Kontraktu pn. "Przebudowa ul. Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al.Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją" świadczą o tym wpisy w dzienniku budowy.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.182.2018 Wniosek - kierownik budowy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-06-19 09:39:23
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-06-19
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-04 11:57:29