UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.168.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej bezrobotnym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-05-24

Data odpowiedzi: 2018-05-30

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Średnia wysokość przyznanych na osobę dofinansowań na założenie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2010-2016 (z podziałem na poszczególne lata).
2. Liczby złożonych wniosków o ww. dofinansowanie w latach 2010-2016 (z podziałem na poszczególne lata).
3. Wysokość dostępnych środków na przyznanie ww. dofinansowania w latach 2010-2016 (z podziałem na poszczególne lata).
4. Liczby osób, które otrzymały ww. dofinansowanie, z uwzględnieniem płci i wieku w latach 2010-2016 (z podziałem na poszczególne lata). Przedziały wiekowe: 18-29, 30-39, 40-49, 50 i więcej.
5. Analizy efektywności przyznanych w latach 2010-2016 dofinansowań, uwzględniając kryterium czasowe prowadzonej działalności (tj. m. in. liczby osób, które zawiesiły lub zakończyły prowadzenie po wymaganym przez Urząd okresie) (z podziałem na poszczególne lata).
6. Analizy rodzajów podjętej działalności gospodarczej (z uwzględnieniem kodów PKD) przez bezrobotnych, którym przyznano dofinansowanie w latach 2010-2016 (z podziałem na poszczególnych latach).
7. Źródła finansowania przyznawanych przez Urząd dotacji tj. środki UE, dotacja właściwego starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta, dotacja w ramach środków funduszu pracy (z podziałem na poszczególne lata).
Forma udostępnienia informacji - przesłanie pocztą elektroniczną na podany adres

Treść odpowiedzi:
PDF, 234,76 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.168.2018 Wniosek - dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej bezrobotnym
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-29 08:09:01
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-05-24
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-06-13 13:43:21