UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.160.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - doradztwo podatkowe i prawne 2016-2018 - umowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2018-05-15

Data odpowiedzi: 2018-05-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o przesłanie informacji publicznej dotyczącej zawartych w latach 2016-2018 umów obejmujących doradztwo podatkowe i doradztwo prawne. W przypadku, gdy w roku 2016, 2017 i 2018 obowiązywała więcej niż jedna umowa w obszarze doradztwa podatkowego i doradztwa prawnego - proszę o przesłanie każdej z tych umów.

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,50 MB metryczka
PDF, 199,45 KB metryczka
PDF, 3,08 MB metryczka
PDF, 1,50 MB metryczka
PDF, 284,64 KB metryczka
PDF, 1,06 MB metryczka
PDF, 2,18 MB metryczka
PDF, 394,30 KB metryczka
PDF, 7,23 MB metryczka
PDF, 4,48 MB metryczka
PDF, 181,44 KB metryczka
PDF, 173,19 KB metryczka
PDF, 34,53 KB metryczka
PDF, 183,01 KB metryczka
PDF, 166,79 KB metryczka
PDF, 805,63 KB metryczka
PDF, 163,19 KB metryczka
PDF, 1,34 MB metryczka
PDF, 2,77 MB metryczka
PDF, 1,53 MB metryczka
PDF, 3,76 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.160.2018 Wniosek - doradztwo podatkowe i prawne 2016-2018 - umowy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-05-17 09:01:38
Wytworzył: Marcin Ignatowski
Data wytworzenia: 2018-05-17
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2018-06-01 10:21:43