UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.152.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa z kancelarią doradztwa podatkowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2018-05-08

Data odpowiedzi: 2018-05-14

Treść wniosku:
Działając na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. oinformacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), niniejszym zwracamy się wnioskiem o udostępnienie w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku następujących informacji stanowiących informację publiczną:

1) informacji czy Gmina zawarła umowę dotyczącą współpracy Gminy z kancelarią doradztwa podatkowego lub innym podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego, której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz Gminy i/lub jej jednostek organizacyjnych;
2) jeśli umowa taka została zawarta to na jaki okres czasu;
3)jaka jest wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez ten podmiot przedmiotowych usług;
4) treści zawartej umowy – za wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu świadczącego usługi doradcze

Wnosimy o przesłanie powyższych informacji w formie elektronicznej na adres:


Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
PDF, 199,45 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.152.2018 Wniosek - umowa z kancelarią doradztwa podatkowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-10 09:20:27
Wytworzył: Marcin Ignatowski
Data wytworzenia: 2018-05-10
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-06-22 09:53:14