UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.141.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - otwarte konkursy w zakresie kultury

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2018-04-27

Data odpowiedzi: 2018-05-07

Treść wniosku:
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej w formie elektronicznej poprzez:

przesłanie przy użyciu poczty elektronicznej pod adres w formie skanów dokumentów:

w zakresie :
1. Listy nazwisk osób z Komisji Konkursowych oraz jej kryteria wyboru
powołanych w celu dokonania ocen merytorycznych złożonych ofert w
ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Olsztyna na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury, świadczonych na
rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w latach 2015- 2018.

2. Regulaminów działań Komisji Konkursowych, w tym kryteria
przyznawania punktacji (co dokładnie jest punktowane i w jaki sposób
jest to punktowane) w ramach dokonania ocen merytorycznych złożonych
ofert w otwartych konkursach ogłoszonych przez Prezydenta Olsztyna na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz
mieszkańców Miasta Olsztyna w latach 2015-2018.

Treść odpowiedzi:
PDF, 38,99 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.141.2018 Wniosek - otwarte konkursy w zakresie kultury
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-02 14:00:22
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2018-05-07
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-06-25 11:25:33