UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.137.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja dz. nr 5/6, obr. 79

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-04-26

Data odpowiedzi: 2018-05-02

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. decyzja o warunkach zabudowy wydana dla działki nr 5/6, obr. 79 m. Olsztyna z dnia 12.01.2010 r. dla celu: rozbudowa istniejącego magazynu artykułów gospodarstwa domowego.
2. decyzja o warunkach zabudowy wydana dla działki nr 5/6, obr. 79 m. Olsztyna z dnia 30.05.2011 r. dla celu: rozbudowa istniejącego magazynu artykułów gospodarstwa domowego.
Treść odpowiedzi:
DOC, 86.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.137.2018 Wniosek - decyzja dz. nr 5/6, obr. 79
Wprowadził do BIP: Sabina Urbanowicz
Data udostępnienia: 2018-04-27 12:21:32
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-04-27
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-05-07 14:44:55