UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.136.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - plan zagospodarowania ul. Linki, dz.ew. 13

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-04-24

Data odpowiedzi: 2018-04-27

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w stosunku do nieruchomości znajdującej się w Olsztynie przy ul. Bogumiła Linki, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13, obręb: 71 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL10/00041739/1, w następującym zakresie:
a) jaki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązywał w dniu 20 września 1989 roku dla obszaru powyższej nieruchomości? proszę również o wskazanie, jakie przeznaczenie obowiązywało na podstawie tego planu dla obszaru, na którym znajduje się powyższa nieruchomość,
b)jaki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązywał w dniu 1 października 1993 roku dla obszaru powyższej nieruchomości? Proszę również o wskazanie jakie przeznaczenie obowiązywało na podstawie tego planu dla obszaru, na którym znajduje się powyższa nieruchomość,
c) Czy w okresie od dnia 1 października 1993 do dnia 31 grudnia 2003 roku na terenie powyższej nieruchomości obowiązywał inny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, niż te wynikające z odpowiedzi na pytania wskazane w lit. a i b powyżej?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie nazwy planu i wskazanie przeznaczenia obszaru, na którym położona jest powyższa nieruchomość. Ponadto wnoszę o wydanie zanonimizowanej kopii decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego nr III/43/89 z dnia 5 czerwca 1989 roku wydanej w stosunku do powyższej nieruchomości.
Treść odpowiedzi:
DOC, 211 KB metryczka
PDF, 465,73 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.136.2018 Wniosek - plan zagospodarowania ul. Linki, dz.ew. 13
Wprowadził do BIP: Sabina Urbanowicz
Data udostępnienia: 2018-04-27 11:46:25
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-04-27
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-04-27 13:49:08