UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.127.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - uciążliwość hałasu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-04-18

Data odpowiedzi: 2018-05-09

Treść wniosku:
W związku z rozpoczęciem prowadzeniem badań naukowych dla potrzeb przygotowania rozprawy doktorskiej dot. uciążliwości hałasowej związanej z funkcjonowaniem klubów muzycznych (pubów, barów, dyskotek, domów weselnych itp.),, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Podania liczby decyzji ostatecznych o których mowa w art.115a ust. 1 u.p.o.ś. jakie organ wydał w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu hałasu powstającego w związku z funkcjonowaniem instalacji nagłaśniających klubów muzycznych (pubów, barów, dyskotek, domów weselnych itp.).
2) Podania liczby decyzji ostatecznych o których mowa w art.115a ust. 1 u.p.o.ś. jakie organ wydał w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu hałasu powstającego w związku z funkcjonowaniem instalacji nagłaśniających klubów muzycznych (pubów, barów, dyskotek, domów weselnych itp.),, w których zgodnie z ust. 4 organ określił wymagania mające na celu nieprzekraczanie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, a w szczególności: - rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, wraz z przewidywanymi wariantami, - zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 u.p.o.ś – w określenie prowadzenie stałego automonitoringu, - Elementy technicznego wyciszenia akustycznego bądź innych metod zabezpieczających przed emisją nadmiernego hałasu na zewnątrz klubu muzycznego (pubów, barów, dyskotek, domów weselnych itp.), Jeżeli organ wskazał inne – proszę wymienić jakie.
3) Przesłanie skanu decyzji o których mowa w pkt. 2.
4) Czy rada gmina w drodze uchwały o której mowa w art. 157 ust. 1 u.p.o.ś. ustanowiła ograniczenia o do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
 Proszę o udostępnienie informacji publicznej: - w formie plików komputerowych – pdf lub jpg - w innej formie odpowiedzi sporządzonej wyłącznie w wersji elektronicznej (plik word (lub inny równorzędny) lub jako tekst stanowiący treść wiadomości e-mail).
Treść odpowiedzi:
DOC, 148.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.127.2018 Wniosek - uciążliwość hałasu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-20 14:09:25
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-04-20
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-05-09 08:08:37