UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.122.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie oferty firmy Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-04-16

Data odpowiedzi: 2018-04-23

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
w całym zakresie nieobjętym tajemnicą handlową przedsiębiorstwa - oferty firmy Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret złożonej w przetargu na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego (znak sprawy: ZP.271.1.73.2017.D).
Treść odpowiedzi:
PDF, 701,59 KB metryczka
PDF, 11,17 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.122.2018 Wniosek - udostępnienie oferty firmy Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-18 10:09:06
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-04-18
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2018-04-23 11:22:14