UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVII/925/18
Data podjęcia: 25-04-2018
Data opublikowania: 10-05-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 2167
Data wejścia w życie: 25-04-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVII/925/18 w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-04-13 12:29:06
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-04-13
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-05-10 11:47:10