UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.118.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kwoty dotacji wypłaconych szkołom niepublicznym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-04-09

Data odpowiedzi: 2018-05-10

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji: Proszę o podanie kwot wypłaconych dotacji w miesiącu styczeń, luty, marzec 2018r. poszczególnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych:
1. Niepubliczne Szkoły Policealne dla Dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej.
2. Niepubliczne Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej.
3. Niepubliczne Licea dla Dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej.
4. Niepubliczne Szkoły Podstawowe dla Dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej.
Proszę uwzględnić podział na poszczególne Organy Prowadzące wyżej wymienione szkoły.
Informację proszę przesłać pocztą tradycyjną
Treść odpowiedzi:
DOC, 87.5 KB metryczka
XLS, 43.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.118.2018 Wniosek - kwoty dotacji wypłaconych szkołom niepublicznym
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-12 12:28:36
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-04-12
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-05-11 10:03:56