UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.114.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-28

Data odpowiedzi: 2018-04-05

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy buło wydane pozwolenie na budowę ?
2. Czy nieruchomość była przejęta do użytkowania - Olsztyn ul. Rolna 239 ?

Treść odpowiedzi:
W dniu 5.04.2018 r. poinformowano telefonicznie Wnioskodawcę o braku pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej nieruchomości, oraz podano numer pozwolenia na budowę (AMN 8381/1491/81), wydanego w dniu 2.02.1981 r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.114.2018 Wniosek - pozwolenie na budowę
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-03 12:20:41
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-04-03
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-04-06 11:24:10