UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.112.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół postępowania wraz z załącznikami sprawy ZP.271.1.73.2017.d

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-03-29

Data odpowiedzi: 2018-04-11

Treść wniosku:
Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128) oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z póz. zmianami), wnosimy o udostępnienie protokołu postępowania wraz z załącznikami w zakresie korespondencji, prowadzonej między zamawiającym a wykonawcami po terminie składania ofert, w szczególności wezwań zamawiającego do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty oraz odpowiedzi wykonawców na wezwania.

Treść odpowiedzi:
PDF, 291,00 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.112.2018 Wniosek - protokół postępowania wraz z załącznikami sprawy ZP.271.1.73.2017.d
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-03 09:51:13
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-04-03
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2018-04-11 13:16:37