UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.98.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - koszty funkcjonowania Urzędu za 2017 rok

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Data wpływu: 2018-03-19

Data odpowiedzi: 2018-03-28

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.(Dz.U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

- arkusz kosztów funkcjonowania urzędu za 2017 rok, ze specyfikacji z załącznika.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
DOC, 73.5 KB metryczka
XLS, 26 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.98.2018 Wniosek - koszty funkcjonowania Urzędu za 2017 rok
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 13:50:30
Wytworzył: Wojciech Goljat
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2018-03-28 10:15:10