UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.94.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie aneksów, uzgodnień, analizy i opracowania dokumentacji technicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt I

Data wpływu: 2018-03-12

Data odpowiedzi: 2018-03-14

Treść wniosku:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji publicznych:
- Kopie aneksów do umowy nr 272.1.2015, tj.:
- zadanie I – Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK51 – przejście graniczne Bezledy),
- zadanie II – Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie.
- Kopie uzgodnień (lub innych dokumentów) wprowadzających odstępstwa od wymogów OPZ do ww. umowy.
- „Analizy i opracowania dokumentacji technicznych dotyczących niezbędnych prac na ul. Limanowskiego w celu nadania priorytetu dla komunikacji miejskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego aż do pl.Powstańców Warszawy”.
- Jeśli przedmiotowe analizy nie zostały wykonane, prosimy o wskazanie terminu ich wykonania.

Treść odpowiedzi:
DOC, 72.5 KB metryczka
PDF, 1,70 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.94.2018 Wniosek - kopie aneksów, uzgodnień, analizy i opracowania dokumentacji technicznych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-14 11:18:57
Wytworzył: Jolanta Glińska
Data wytworzenia: 2018-03-14
Odpowiedzialny: Jolanta Glińska
Ostatnio modyfikował: Marcin Gędzior
Data modyfikacji: 2018-03-19 14:41:30