UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.83.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dot. etapu postępowania sądowego pomiędzy Gminą Olsztyn a Olsztyńską Spółszielnią Mieszkaniową

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-03-05

Data odpowiedzi: 2018-03-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji publicznej, na jakim etapie jest toczące się postępowanie sądowe pomiędzy Gminą Olsztyn a Olsztyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Olsztynie dotyczące opłaty za wywóz nieczystości i czy postępowanie to zakończyło się prawomocnym rozstrzygnięciem.
Jeśli postępowanie to zakończyło się wydaniem wyroku, proszę o informację, jaki wyrok zapadł w ww. sprawie.
W załączeniu przedkładam pismo ze spółdzielni z dnia 26.02.2018 r. oraz z dnia 21.02.2018 r., z którego wynika, że wyroki sądu administracyjnego z dnia 16.06.2016 r. i z dnia 12.10.2016 r. rozstrzygnęły spór na korzyść mieszkańców spółdzielni.

Forma przekazania informacji:

- przesłanie informacji pocztą tradycyjną
Treść odpowiedzi:
PDF, 42,58 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.83.2018 Wniosek - dot. etapu postępowania sądowego pomiędzy Gminą Olsztyn a Olsztyńską Spółszielnią Mieszkaniową
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 12:32:14
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-03-27 10:22:03