UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.80.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacja, czy nieruchomość jest objęta decyzją o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-02

Data odpowiedzi: 2018-03-14

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: informacji czy nieruchomość stanowiąca przedmiot opinii w sprawie I C 540/17 objęta KW nr OL1O/000320003/7 tj. działka nr 56 obręb 156 jest objęte decyzją o warunkach zabudowy lub inną dokumentacją będącą w zasobie Urzędu (tj. mającą wpływ na zmianę stanu nieruchomości np. decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana sposobu użytkowania, spec decyzja).

Forma przekazania informacji:
- przesłanie pocztą tradycyjną
Treść odpowiedzi:
DOC, 443,90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.80.2018 Wniosek - informacja, czy nieruchomość jest objęta decyzją o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 11:50:41
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-03-15 09:05:31