UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.79.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wydanie kopii warunków zabudowy oraz decyzji o zmianie sposobu użytkowanania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-02

Data odpowiedzi: 2018-03-13

Treść wniosku:
Zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie ...., dotyczącym wykonania czynności niezbędnych dla sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w Olsztynie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, (dz.ewid. nr 109/8 i 109/13 w obrębie 63 miasta Olsztyna),
dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00154566/2,
zwracam się z prośbą o wydanie kserokopii warunków zabudowy wydanych dla w/w nieruchomości
oraz ewentualnych decyzji o zmianie sposobu użytkowania.

Forma przekazania informacji:

- przesłanie pocztą tradycyjną
Treść odpowiedzi:
DOC, 437,21 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.79.2018 Wniosek - wydanie kopii warunków zabudowy oraz decyzji o zmianie sposobu użytkowanania
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 11:16:27
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-03-14 14:03:56