UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.78.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wyjazdy/delegacje zagraniczne Prezydenta oraz osób mu towarzyszących

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuto Promocji i Turystyki

Data wpływu: 2018-03-02

Data odpowiedzi: 2018-03-16

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 tj.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w następującym zakresie:
1) ile pieniędzy zostało wydanych na wyjazdy/delegacje zagraniczne Prezydenta oraz osób mu towarzyszących,
które zostały odbyte w latach od 2015 roku do dnia wpłynięcia wniosku ?
2) podanie wyszczególnionych kosztów poszczególnych wyjazdów oraz ich rozliczeń.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
DOC, 238.5 KB metryczka
DOC, 37 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.78.2018 Wniosek - wyjazdy/delegacje zagraniczne Prezydenta oraz osób mu towarzyszących
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 10:43:30
Wytworzył: Krzysztof Otoliński
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Krzysztof Otoliński
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-16 14:10:17