UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.77.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba miejsc przedszkolnych w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-03-01

Data odpowiedzi: 2018-03-08

Treść wniosku:
W związku z przeprowadzaniem badania zapotrzebowania na miejsca przedszkolne w województwie warmińsko-mazurskim, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji publicznej według poniższego wzoru:
- liczba miejsc przedszkolnych w Gminie Olsztyn (wliczając placówki niepubliczne oraz oddziały przyszkolne) - na rok szkolny 2017/2018,
- dane na bieżący moment (jeśli uległy zmianie w stosunku do roku szkolnego 2017/2018),
- wielkość miesięcznej subwencji/dotacji na 1 dziecko w wieku przedszkolnym w Gminie Olsztyn dla   przedszkola niepublicznego,
- ogólna liczba dzieci w wieku przedszkolnym w 2017 roku,
- ogólna liczba dzieci w wieku przedszkolnym w 2018 roku.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
DOC, 277,79 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.77.2018 Wniosek - liczba miejsc przedszkolnych w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 10:17:29
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-03-08 12:34:15