UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.76.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - rewitalizacja

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-02-28

Data odpowiedzi: 2018-03-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 tj.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, czy nieruchomość położona w Olsztynie przy ul. Bogumiła Linki, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 13, obręb 71, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00041739/1 jest położona w granicach obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) oraz czy dla obszaru, na którym położona jest powyższa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan rewitalizacji.
Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 81,92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.76.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - rewitalizacja
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 10:01:20
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-10 11:31:40