UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.75.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wgląd do dokumentacji budynkow ul. Seweryna Pieniężnego i Plac Jedności Słowiańskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-01

Data odpowiedzi: 2018-03-13

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
wgląd do dokumentacji budynków znajdujących się na działce nr ew. 24, 34, 35, 37/2, 39 znajdujące się przy ul. Plac Jedności Słowiańskiej i ul. Seweryna Pieniężnego (obręb 64).
Forma udostępnienia informacji: udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
W dniach 13.03.-15.03.2018r. oraz 20.03.2018 z upoważnienia wnioskodawcy wykonano zdjęcia dokumentacji nieruchomości wymienionych we wniosku, pozwolenia na budowę (Decyzje nr 82/98, II-378/2002, II/768/2003, II/722/2005, II/83/2004, II/115/2001oraz rzuty).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.75.2018 Wniosek - wgląd do dokumentacji budynkow ul. Seweryna Pieniężnego i Plac Jedności Słowiańskiej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:53:08
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-03-20 12:36:13