UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.67.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - reprywatyzacja

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-02-28

Data odpowiedzi: 2018-03-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.), zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, czy przed Prezydentem Miasta Olsztyna toczy lub toczyło się jakiekolwiek postępowanie (w tym m.in. odnoszące się do prawidłowości nabycia lub roszczeń reprywatyzacyjnych) dotyczące nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bogumiła Linki, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 13, obręb 71, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00041739/1.
W razie stwierdzenia, że postępowania toczyły się lub toczą wnoszę o udzielenie informacji odnośnie:
(i) statusu postępowania (tj. czy postępowanie nadal się toczy czy zostało zakończone, a jeżeli zostało zakończone, to, w jaki sposób), (ii) stron, (iii) przedmiotu oraz (iv) sygnatury.
Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 25 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.67.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - reprywatyzacja
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:36:45
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2018-03-14 15:26:31