UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.63.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udziały gminy w spółkach handlowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2018-02-26

Data odpowiedzi: 2018-03-13

Treść wniosku:
Na podstawie art 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. W jakich spółkach gmina posiada udziały (proszę o podanie co najmniej nazwy i numeru KRS), oraz jakiej wielkości są to udziały (procentowo i kwotowo)?
2. Dla ww. spółek proszę o udostępnienie skanów opinii biegłego rewidenta, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrotowy, dla którego opracowano te dokumenty (prawdopodobnie będą to dokumenty dotyczące roku 2016).
W miarę możliwości proszę o przesłanie powyższych wiadomości w formie elektronicznej, możliwej do maszynowego odczytu, interesuje nas treść (np. plik tekstowy), nie zaś sama forma tych informacji (np. skan z pieczątkami).
Proszę o przesłanie informacji na adres e-mail, z którego wniesiono powyższe zapytanie.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Treść odpowiedzi :
W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.02.2018 r. uprzejmie informuję, że w zakresie odpowiedzi na pkt 1 niniejszego wniosku w załączeniu przedkładam tabelaryczny wykaz - "Spółki z udziałem Gminy Olsztyn".
Informuję jednocześnie, że podmiotami właściwymi do udzielenia żądanej informacji objętej w pkt. 2 wniosku, są spółki z udziałem Gminy Olsztyn, do których należy zwrócić się o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu wykaz spółek z udziałem Gminy Olsztyn - do wykorzystania dane adresowe spółek.
Treść odpowiedzi:
PDF, 591,09 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.63.2018 Wniosek - udziały gminy w spółkach handlowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-01 13:39:35
Wytworzył: Wiesława Jakimczuk
Data wytworzenia: 2018-03-01
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-27 13:44:53