UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.62.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty w postępowaniu na telefonię stacjonarną

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Data wpływu: 2018-02-26

Data odpowiedzi: 2018-03-01

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
udostępnienie wszystkich formularzy ofert jakie wpłynęły na do Zamawiającego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna. Sygnatura zamówienia Znak sprawy: AG.271.23.2018
Sposób przekazania informacji: w postaci kserokopii przesłanej faxem lub pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 582,99 KB metryczka
PDF, 2,05 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.62.2018 Wniosek - oferty w postępowaniu na telefonię stacjonarną
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-01 13:37:09
Wytworzył: Wojciech Goljat
Data wytworzenia: 2018-03-01
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2018-03-14 10:13:47