UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.54.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pismo dotyczące uzgodnień planu przestrzennego nad jeziorem Długim

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-21

Data odpowiedzi: 2018-03-07

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
pismo Prezydenta Olsztyna z dnia 29.10.2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Długim w Olsztynie, znak sprawy RMB.6722.1.2015, nr dokumentu 206137.10.2015 - odpowiedz Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu na w/w pismo.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie za pośrednictwem ePUAP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 79.5 KB metryczka
PDF, 523,74 KB metryczka
PDF, 183,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.54.2018 Wniosek - pismo dotyczące uzgodnień planu przestrzennego nad jeziorem Długim
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 09:53:16
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-03-08 12:30:02