UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.44.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2018-02-17

Data odpowiedzi: 2018-02-23

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z póź. zm.) wnoszę o przesłanie kopii wszystkich aktualnie obowiązujących umów z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn na parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, które zawarto przez Urząd Miasta w Olsztynie w celu realizacji zapisów uchwały nr XLI/709/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r.
Informację proszę przesłać pocztą elektroniczną.

Uzupełnienie wniosku z dnia 2018-02-26:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w dniu 17 lutego 2018 r. wniosłem do Prezydenta Miasta Olsztyna o przesłanie kopii wszystkich aktualnie obowiązujących umów z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn na parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, które zawarto przez Urząd Miasta w Olsztynie w celu realizacji zapisów uchwały nr XLI/709/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r.
W otrzymanej od Pani odpowiedzi z dn. 23-02-2018 r. znak sprawy OK.1431.44.2018 nr dokumentu 20361.02.2018-W wskazano BIP Miasta Olsztyna, a w nim umieszczoną umowę nr K.272.6.2017 wraz z aneksem nr 1, jako miejsce zawierające żądany zakres informacji publicznej.
Po analizie wskazanych dokumentów stwierdzam, że udzielona odpowiedź jest niepełna, gdyż we wskazanej w BIP umowie zawarte są tylko stawki płacone przez Miasto Olsztyn firmie wykonującej usługę za odholowanie pojazdów oraz odstąpienie od zleconego odholowania, nie ma w niej natomiast wysokości wynagrodzenia za każda dobę przechowywania pojazdu na parkingu.
W związku z powyższym proszę o uzupełnienie udzielonej informacji w terminie określonym w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., licząc od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, tj. 17-02-2018 r.
Informację proszę przesłać poczta elektroniczną lub - w przypadku braku możliwości wysłania pocztą e-mail - w formie pisemnej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 88.5 KB metryczka
DOCX, 70,11 KB metryczka
PDF, 2,73 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.44.2018 Wniosek - umowy z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-20 14:40:10
Wytworzył: Danuta Jakubowska-Kosińska
Data wytworzenia: 2018-02-20
Odpowiedzialny: Danuta Jakubowska-Kosińska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kostrzewa-Stabryła
Data modyfikacji: 2018-03-05 12:08:18