UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.32.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wgląd do dokumentacji inwestycja IPB przy ul. Kasprzaka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-09

Data odpowiedzi: 2018-02-14

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej proszę o wgląd do dokumentacji projektowo-budowlanej inwestycji realizowanej przez IPB przy ul. Kasprzaka. Moja prośba dotyczy dokumentacji projektowej - w szczególności opinii geotechnicznej. Proszę o wgląd do akt i zgodę na wykonanie ewentualnych fotokopii.


Treść odpowiedzi:
W dniu 14.02.2018 Wnioskodawca wykonał fotokopie niektórych materiałów ze spraw dot. Decyzji II/495/2016 i Decyzji I/137/2016.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.32.2018 Wniosek - wgląd do dokumentacji inwestycja IPB przy ul. Kasprzaka
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-13 13:26:54
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-02-13
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-02-14 09:51:58