UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.23.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie na cele świadczeń rzeczowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-02-02

Data odpowiedzi: 2018-02-12

Treść wniosku:
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, czy została wydana decyzja o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w trybie art. 210 § 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku; obrony Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też, czy toczy się postępowanie w sprawie wydania takiej decyzji w odniesieniu do nieruchomości położonej w Olsztynie:
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 7/2, 8/2, 9,10/1,11,12/1 i 24/3 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. 22 Stycznia składająca się z działki gruntu o numerze: 26/7 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 13/2 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00064173/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 24/2, 26/5 i 27/1 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00089523/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 25 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00114707/1;
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, wnoszę o podanie informacji dotyczącej:
- daty, sygnatury i treści takiej decyzji;
lub jeśli postępowanie jest w toku:
- kto jest wnioskodawcą w toczącym się postępowaniu i kiedy dane postępowanie zostało wszczęte;
- pod jaką sygnaturą sprawy toczy się obecnie postępowanie;
- jaki jest przedmiot żądania objęty wnioskiem, na podstawie którego postępowanie zostało wszczęte;
- na jakim etapie znajduje się dane postępowanie.
Jednocześnie, bardzo proszę o przesłanie skanu odpowiedzi, przed wysłaniem jej w formie tradycyjnej, na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
PDF, 189,71 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.23.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie na cele świadczeń rzeczowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-05 13:08:29
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-02-05
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-26 09:51:51