UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.21.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - przyjęte rozwiązania w zakresie centralizacji VAT

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Finansów

Data wpływu: 2018-01-29

Data odpowiedzi: 2018-02-02

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie rozwiązań przyjętych przez Państwa jst odnośnie do centralizacji rozliczeń VAT.
W związku z tym proszę o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na mój adres mailowy.
1. Kwota wykonanych dochodów budżetowych w 2017 roku wg sprawozdania Rb-27S za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (kolumna 7)
2. Czy VAT od dokonanej sprzedaży opodatkowanej stanowi dochód budżetowy i był wykazywany w sprawozdaniu Rb-27S w roku 2017? TAK / NIE
3. Proszę podać wartość VAT należnego (od sprzedaży)
za 2017 rok (ogółem za wszystkie miesiące) - Suma wartości z pozycji 41 deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za poszczególne okresy rozliczeniowe roku 2017
4. Proszę podać wartość podatku VAT do zapłaty
za 2017 rok (ogółem za wszystkie miesiące)
5. Uwagi

Treść odpowiedzi:
XLS, 9 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.21.2018 Wniosek - przyjęte rozwiązania w zakresie centralizacji VAT
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-02 12:37:04
Wytworzył: Hanna Przybyłek
Data wytworzenia: 2018-02-02
Odpowiedzialny: Hanna Przybyłek
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-02 12:56:39