UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.20.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa na usuwanie i parking strzeżony pojazdów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2018-01-30

Data odpowiedzi: 2018-02-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
umowy zawartej w wyniku przetargu z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn na parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (znak sprawy K.271.6.2017) w postaci skanów lub dokumentu elektronicznego, zależnie od sposobu jej zawarcia.
Wnioskowaną informację proszę przesłać na moją skrzynkę ePUAP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 20.5 KB metryczka
PDF, 2,14 MB metryczka
PDF, 274,12 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.20.2018 Wniosek - umowa na usuwanie i parking strzeżony pojazdów
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-01 13:36:19
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2018-02-01
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-13 13:06:12