UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.13.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - sposób naliczania opłaty adiacenckiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-01-17

Data odpowiedzi: 2018-03-19

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 pkt. 1, 2 i 3 Konstytucji RP (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ) i art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Uchwał Rady Gminy ustalających sposób naliczania, poboru i wysokości opłaty adiacenckiej na podstawie art. 143 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.0.2147 z późn. zm.) związanej z budową drogi w latach 1997-2017;
2. w sytuacji jeśli takowa Uchwała została podjęta (ad. 1), wnoszę o przesłanie informacji w zakresie ile opłat faktycznie wpłynęło (zostało pobranych) przez Gminę z tego tytułu od czasu obowiązywania Uchwały;

Sposób, forma udostępnienia i przekazania informacji:
skany kserokopii zestawień, statystyk, tabel oraz skany kserokopii Uchwał Rady Gminy podjętych w zakresie wskazanym powyżej.
Uprzejmie proszę o przesłanie informacji pocztą e-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 87.5 KB metryczka
DOC, 36 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.13.2018 Wniosek - sposób naliczania opłaty adiacenckiej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-19 14:57:03
Wytworzył: Sławomir Bernat
Data wytworzenia: 2018-01-19
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2018-03-20 08:35:04