UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.8.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-01-15

Data odpowiedzi: 2018-01-25

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. decyzja nr I-182/2016 z dnia 21.10.2016 o ustaleniu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 17/23/5 wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
2. pismo TE.481.116.2016 z dnia 18.10.2016 ustalające warunki obsługi komunikacyjnej
3. decyzje przenoszące decyzję nr I na innego inwestora - jeśli zostały wydane

Treść odpowiedzi:
DOC, 433,35 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.8.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-19 14:40:12
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-01-19
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-01-26 10:05:17