UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.6.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje o budowie linii tramwajowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2018-01-12

Data odpowiedzi: 2018-01-19

Treść wniosku:
Wnioskuję o udostępnienie projektu inwestycyjnego dotyczącego tramwaju.
Forma udostępnienia informacji:
- przesłanie pocztą tradycyjną na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) na podany wyżej adres
- udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie
- odbiór osobisty

Treść odpowiedzi:
W dniu 19.01.2018r. wnioskodawca uzyskał informacje w trakcie wizyty w Urzędzie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.6.2018 Wniosek - informacje o budowie linii tramwajowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-16 08:08:57
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2018-01-16
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-26 12:07:53