UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku rolnego na 2018 rok

Stawki podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - stawka podatku wynosi 131,225 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta - od 1 ha gruntów - stawka podatku wynosi 262,45 zł

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 za 1 dt (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Podatek rolny
Wprowadził do BIP: Katarzyna Łozowska
Data udostępnienia: 2017-11-17 12:57:46
Wytworzył: Katarzyna Łozowska
Data wytworzenia: 2017-11-17
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2017-11-17 13:09:07