UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Postępowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków


Źródło: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Dostępność: format XLS

XLS, 34.5 KB metryczka

Wykaz wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Olsztyna, udostępniany jest na podstawie a
rt. 9 ust. 3b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru oraz o ostatecznym zakończeniu tego postępowania przekazywane są Prezydentowi Olsztyna przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
Tabela Postępowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Lp. Miejscowość Gmina Powiat Adres Przedmiot postępowania Znak sprawy
1 Olsztyn Olsztyn Olsztyn Morska 13, dz. ewid. nr 5, obr. 116 Budynek wraz z otoczeniem w granicach działki ewidencyjnej nr 5 obr. 116 IZAR.5140.1.3.2016.jk
2 Olsztyn Olsztyn Olsztyn Plac Konstytucji 3 Maja Kompleks dworca głównego PKP 1 PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym, zadaszeniami wejściowymi oraz wiatami peronowymi nr 2, 3, 4 IZAR.5140.1.10.2017.jk
3 Olsztyn Olsztyn Olsztyn działki ewid. nr 104/1 obr. 71, 22/4 obr. 72, 77 obr. 71, 196/2 obr. 72, 236 obr. 72, 68/2 obr. 71, 173/9 obr. 72,156/1 obr. 71, 159/2 obr. 71, 163 obr. 71, 368 obr. 72, 370 obr. 72, 371 obr. 72, 372 obr. 72, 374 obr. 72, 375 obr. 72, 169 obr. 71, 166 obr. 71, 237/2 obr. 72,126 obr. 72, 268 obr. 72, 270 obr. 72, 103 obr. 71,174/6 obr. 72, 74 obr. 71 Elementy historycznego zagospodarowania Śródmieścia Olsztyna ujętego ulicami M. Kopernika, A. Mickiewicza, Dąbrowszczaków, M. Kajki w Olsztynie tj. historycznego układu ulic, linii zabudowy, pierzei ulicznych, układu komunikacyjnego, lokalizacji, powiązania widokowego z otoczeniem wraz z historyczną zabudową małej architektury, elementami historycznego zagospodarowania elewacji poziomej (rysunek jezdni, brukowane ulice, krawężniki, zjazdy i podjazdy, chodniki) oraz historycznego układu komponowanej zieleni na tym obszarze w postaci alei, szpalerów, skwerów, zieleńców i przedogródków IZAR.5140.1.22.2011.2012.2013.ms.eb.ur
4 Olsztyn Olsztyn Olsztyn Bałtycka 135, działka ewid. nr 52 obr. 141 oraz części działek ewid. nr 25/6 obr. 141, 42 obr. 139, 22 obr. 141 Krajobraz kulturowy wzgórza kościelnego przy kościele p.w. św. Wawrzyńca w Gutkowie i zaprojektowanej zieleni położonej w jego granicach IZAR.5140.1.2.2018.aka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Postępowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-10-18 13:23:32
Wytworzył: Leszek Wawrykiewicz
Data wytworzenia: 2017-10-18
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2019-12-16 12:18:58