UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/586/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-03-2017
Tytuł Uchwały:  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na cele prowadzenia statutowej działalności (drogi dojazdowe, studnie głębinowe, strefy ochronne ujęć wody, przepompownie ścieków) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/586/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na cele prowadzenia statutowej działalności (drogi dojazdowe, studnie głębinowe, strefy ochronne ujęć wody, przepompownie ścieków) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-21 10:08:59
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2017-03-21
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-04-05 11:05:39