UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/573/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-03-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na jego używanie w niezbędnym zakresie w związku z umieszczonym w nim przyłączem sieci wodociągowej
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/573/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na jego używanie w niezbędnym zakresie w związku z umieszczonym w nim przyłączem sieci wodociągowej
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-20 16:06:46
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2017-03-20
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-04-04 13:21:01