UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/566/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-03-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Olsztyn, położonego w budynku usytuowanym na działce nr …. w obrębie…… przy ul. D. w Olsztynie, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ozn. nr ……, na czas oznaczony 10 lat.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/566/17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Olsztyn, położonego w budynku usytuowanym na działce nr …. w obrębie…… przy ul. D. w Olsztynie, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku ozn. nr ……, na czas oznaczony 10 lat.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-20 15:29:59
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2017-03-20
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-04-04 10:53:39