UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/564/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania: 10-04-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 1643
Data wejścia w życie: 25-04-2017
Tytuł Uchwały: zmieniającej Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 41 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/564/17 zmieniającej Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-20 15:12:48
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2017-03-20
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-04-10 13:36:39