UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/563/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie uchylenia uchwały numer LV/883/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25.06.2014 roku w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn w zakresie usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej do realizacji w/w zadań.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 15 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/563/17 w sprawie uchylenia uchwały numer LV/883/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25.06.2014 roku w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn w zakresie usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej do realizacji w/w zadań.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-20 14:52:00
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2017-03-20
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-04-05 12:48:06