UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/561/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-03-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2017”.
Ewentualne adnotacje:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2018 r. Sygn. akt II SA/0l 490/18 w sprawy skargi Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe na uchwałę Rady Miasta Olsztyna:

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 22.5 KB metryczka
DOC, 71.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/561/17 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2017”.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-20 14:37:43
Wytworzył: Anna Barańska
Data wytworzenia: 2017-03-20
Odpowiedzialny: Anna Barańska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-07-31 14:08:05