UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/550/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania: 06-04-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 1556
Data wejścia w życie: 29-03-2017
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/550/17 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-20 12:30:10
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2017-03-20
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-04-07 07:50:27