UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rada Osiedla Likusy

Przewodniczący:
Józef Gołaszewski

Telefon:
502518457

Adres siedziby:
10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 45

Skład osobowy:

Kadencja 16.11.2016 - 16.11.2020


 
     

 1. Gołaszewski Józef - Z-ca Przewodniczącego
 2. Spirydowicz Ewa - Sekretarz
 3. Brzozowska Helena  - Skarbnik
 4. Awramik Kazimierz - Członek Zarządu
 5. Kardaś Stanisław  - Członek Zarządu
 6. Młynarski Andrzej -  Członek Zarządu
 7. Garbowski Marek
 8. Hajdukiewicz Marzena
 9. Kaczmarek Jolanta
 10. Łukaszewicz Wojciech
 11. Mikulski Bąk Piotr
 12. Piotrowicz Danuta
 13. Źródlewska Ewa
 14. Źródlewski Piotr

    


Kadencja 19.01.2013 - 19.01.2017

 1. Edward Nowakowski - Przewodniczący
 2. Marek Garbowski - Zastępca Przewodniczącego
 3. Marzena Hajdukiewicz - Sekretarz
 4. Helena Brzozowska - Skarbnik
 5. Piotr Źródlewski - Członek Zarządu
 6. Małgorzata Czarnota - Członek Zarządu
 7. Stanisław Kardaś - Członek Zarządu
 8. Kazimierz Awramik
 9. Edward Bierdziewski
 10. Zbigniew Borodynko
 11. Ewa Dawidczyk
 12. Wojciech Łukaszewicz
 13. Gertruda Staszkiewicz
 14. Barbara Włodarska
 15. Ewa Źródlewska

Dyżury:
Ostatni czwartek miesiąca w godz 17.00-18.00

Adres strony internetowej:
www.rolikusy.olsztyn.pl

Adres poczty elektronicznej:

Informacja dodatkowa:
Stan na dzień 8.04.2020 r. Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta, tel. 89 527-31-11, wew. 305

Plany i sprawozdania:
PDF, 361,64 KB metryczka
PDF, 603,46 KB metryczka
PDF, 599,25 KB metryczka
PDF, 607,28 KB metryczka
PDF, 413,37 KB metryczka
PDF, 578,03 KB metryczka
PDF, 554,73 KB metryczka
PDF, 1,08 MB metryczka
PDF, 703,38 KB metryczka
PDF, 1,43 MB metryczka
PDF, 2,22 MB metryczka
PDF, 2,49 MB metryczka
PDF, 3,40 MB metryczka
PDF, 1,23 MB metryczka
PDF, 1,36 MB metryczka
PDF, 2,40 MB metryczka
PDF, 1,49 MB metryczka
PDF, 255,62 KB metryczka
PDF, 188,08 KB metryczka
PDF, 313,45 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Osiedla Likusy
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-01-12 13:58:10
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2016-01-12
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-04-08 15:10:50