UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku leśnego na 2016 rok

Stawki podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne:
  • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 - stawka podatku wynosi 42,189 zł
  • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50%

- obliczane według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2015, która wynosi 191,77 za 1 m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Podatek leśny
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-12-17 13:51:30
Wytworzył: Jacek Kujawski
Data wytworzenia: 2015-12-17
Odpowiedzialny: Jacek Kujawski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-12-17 13:56:28