UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku rolnego na 2016 rok

Stawki podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - stawka podatku wynosi 134,375 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta - od 1 ha gruntów - stawka podatku wynosi 268,75 zł

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 za 1 dt (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Podatek rolny
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-12-17 13:44:47
Wytworzył: Jacek Kujawski
Data wytworzenia: 2015-12-17
Odpowiedzialny: Jacek Kujawski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-12-17 13:50:32